Çift Kabuklu Yumuşakça

Çift Kabuklu Yumuşakça Analiz Raporları


 

 

İl Müdürlüğümüz Canlı Çift Kabuklu Yumuşakça İzleme çalışmaları,  Bakanlığımızın 29.06.2015 tarih ve 22949 sayılı ''Avcılık veya Yetiştiricilik Yoluyla Elde Edilen Çift Kabuklu Yumuşakça Üretim Alanlarının Belirlenmesi, Sınıflandırılması, Ürün Alımına Açılıp Kapatılması ve Numune Alımına İlişkin Uygulama Talimatı'' gereğince yerine getirilmektedir.  İlimiz izleme istasyonları ile ilgili bilgiler aşağıdaki tablodaki gibidir.               

 

İSTASYON NO (AB NO)İSTASYON ADIÜRÜN ADIÜRÜN ALIM ŞEKLİİSTASYON SINIFI
101İnciraltı-İstihkamAkivadesAvcılık ve YetiştiricilikC
102Bostanlı-FoçaAkivades    Avcılık ve YetiştiricilikC
 Gülbahçe KörfeziKara MidyeYetiştiricilikB
 Çandarlı KörfeziKara MidyeYetiştiricilikB

                                                    

                       

AB tarafından 18 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/2369 sayılı kararla Ülkemizden AB'ye  çift kabuklu yumuşakçaların CANLI ihracatına yönelik uygulanan askı yasağı 31 Aralık 2021 tarihine dek uzatılmıştır. Sadece her ihracat partisinde analize tabi tutulmak şartıyla;  işlenmiş ürüne  izin verilmektedir.

 

NAKİL BELGESİ

AB izleme istasyonlarından sadece AB işlenmiş ürün onaylı tesisler Nakil Belgesi talebinde bulunabilmektedir. Nakil Belgesi talebinde bulunan AB'ye işlenmiş Çift Kabuklu Yumuşakça ihracat izni olan firmalar, öncelikle firmasına ait bilgilerin yanı sıra firması adına avcılık yapacak olan kişilerin listesini bildirir. Bildirdiği kişilerin toplayıcı belgesi, kullanılacak teknenin ise ruhsatı olmak zorundadır. İlgili firma adına Çift Kabuklu Yumuşakça toplayacak olan avcıların isimleri, Müdürlüğümüzce Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığına bildirilir. Bu işlemleri tamamlanan firmalar bir gün önce İl Müdürlüğüne Nakil Belgesi almak için dilekçe ile başvuru yapar. Dilekçesi avlayacağı ürünün miktarını ve hangi araçla nakledeceğini içermek zorundadır. Avcılık İl Müdürlüğümüz gözetim ve kontrolünde gerçekleştirildikten sonra; firmaya 24 saat geçerli olan bir Nakil Belgesi düzenlenmektedir.

İç piyasada tüketilecek olan ürünler için de Nakil Belgesi düzenlenir. Ancak    ürün,  onaylı  bir arındırma ve sevkiyat merkezine veya Onay numaralı bir işleme tesisine gönderilmek zorundadır.  

Müdürlüğümüz bilgisi dışında yapılan her  türlü  çift kabuklu yumuşakça  avcılığı yasak olup; 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ kapsamında cezai işlem uygulanmaktadır.

 

 

Bakanlığımızın 12.06.2018  tarih ve 1772692 sayılı yazısı ile güncellenmiştir.

 

İl Müdürlüğümüz Canlı Çift Kabuklu Yumuşakça İzleme çalışmaları,

Bakanlığımızın 29.06.2015 tarih ve 22949 sayılı ''Avcılık veya Yetiştiricilik Yoluyla Elde Edilen Çift Kabuklu Yumuşakça Üretim Alanlarının Belirlenmesi, Sınıflandırılması, Ürün Alımına Açılıp Kapatılması ve Numune Alımına İlişkin Uygulama Talimatı'' gereğince yerine getirilmektedir.  İlimiz izleme istasyonları ile ilgili bilgiler aşağıdaki tablodaki gibidir.   

İSTASYON NO (AB NO)İSTASYON ADIÜRÜN ADIÜRÜN ALIM ŞEKLİİSTASYON SINIFI
101İnciraltı-İstihkamAkivadesAvcılık ve YetiştiricilikB
-Bostanlı-FoçaAkivades    Avcılık ve YetiştiricilikC
 Gülbahçe KörfeziKara MidyeYetiştiricilikB
 Çandarlı KörfeziKara MidyeYetiştiricilikB

                                                                   

Bakanlığımızın 04.02.2017  tarih ve 4517 sayılı yazısı ile AB ülkelerine yapılan Canlı çift kabuklu yumuşakça ihracatı kapatılmıştır. İhracatımız sadece işlenmiş ürün için devam ettiğinden ürün hasatı, İl Müdürlüğümüz bilgisi dahilinde yapılabilmektedir.

Müdürlüğümüz bilgisi dışında yapılan çift kabuklu yumuşakça  avcılığı için, 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ kapsamında cezai işlem uygulanacaktır.

*Bakanlığımızın 20.12.2017 tarih ve 3228702 sayılı yazısı ile güncellenmiştir.

 

                 26.12.2016

Bakanlığımızın 13.12.2016 tarih ve 38384 sayılı yazısı ile CÇKY izleme alanları güncel sınıflandırması:

                    İl Müdürlüğümüz Canlı Çift Kabuklu Yumuşakça İzleme çalışmaları,  Bakanlığımızın 29.06.2015 tarih ve 22949 sayılı ''Avcılık veya Yetiştiricilik Yoluyla Elde Edilen Çift Kabuklu Yumuşakça Üretim Alanlarının Belirlenmesi, Sınıflandırılması, Ürün Alımına Açılıp Kapatılması ve Numune Alımına İlişkin Uygulama Talimatı'' gereğince yerine getirilmektedir.

101 (İnciraltı- İstihkam)

Avcılık ve Yetiştiricilik Alanı

Akivades

B SINIFI

Gülbahçe Körfezi

Yetiştiricilik Alanı

Kara Midye

B SINIFI

Çandarlı Körfezi

Yetiştiricilik Alanı

Kara Midye

B SINIFI

 

Bakanlığımızın 28.06.2016 tarih ve 22086 sayılı yazısı ile 102 (Bostanlı-Degaj) Nolu üretim alanında numune tedariki sağlanamaması nedeniyle izleme çalışmaları sonlanmıştır. İzleme çalışması yapılmadığı için söz konusu Talimat gereği bu alanda avcılığa ve yetiştiriciliğe yönelik faaliyetler yapılamamaktadır.

102 (Bostanlı-Degaj)  nolu üretim alanı, sınıflandırma işlemi yapılan üretim alanları listesinden çıkartılmıştır.

izleme çalışması yapılamadığından avcılık ve yetiştiriciliğe kapalıdır

 

 

15.09.2016

İl Müdürlüğümüz, Canlı Çift Kabuklu Yumuşakça İzleme çalışmalarını Bakanlığımızın 29.06.2015 tarih ve 22949 sayılı ''Avcılık veya Yetiştiricilik Yoluyla Elde Edilen Çift Kabuklu Yumuşakça Üretim Alanlarının Belirlenmesi, Sınıflandırılması, Ürün Alımına Açılıp Kapatılması ve Numune Alımına İlişkin Uygulama Talimatı'' gereğince yerine getirmektedir.

101 (İnciraltı-İstihkam)

Avcılık ve Yetiştiricilik Alanı

C SINIFI

Gülbahçe Körfezi

Yetiştiricilik Alanı

A SINIFI

Çandarlı Körfezi

Yetiştiricilik Alanı

B SINIFI


 

 

102 (Bostanlı-Degaj) Nolu istasyonda izleme çalışması Yapılamamaktadır. Bakanlığımızın 28.06.2016 tarih ve 22086 sayılı yazısı ile 102 (Bostanlı-Degaj) Nolu üretim alanında numune tedariki sağlanamaması nedeniyle izleme çalışmalarının sonlandığı için; 102 (Bostanlı-Degaj)  nolu üretim alanı, sınıflandırma işlemi yapılan üretim alanları listesinden çıkartılmıştır.

İzleme çalışması yapılmadığı için söz konusu Talimat gereği bu alanda avcılığa ve yetiştiriciliğe yönelik faaliyetler yapılamaz.

 

 

1380 SAYILI SU ÜRÜNLERİ KANUNUNA GÖRE HAZIRLANAN  4/1 TİCARİ TEBLİĞEDE YER ALAN CANLI ÇİFT KABUKLU YUMUŞAKÇALARDAN;

* AKİVADES (Tapes decussatus) AVCILIK ZAMAN YASAK TARİHİ  15 NİSAN/ 31 AĞUSTOS                                             

* KARA MİDYE (Mytilus gallopprovincialis) AVCILIK ZAMAN YASAK TARİHİ  1 MAYIS/ 30 HAZİRAN     OLARAK BELİRLENMİŞTİR.

İzleme ve Rutin program yoksa Canlı Çift Kabuklu Yumuşakça istihsali YASAKTIR.

27.04.2015

İzmir Körfezi; 101 nolu (İnciraltı-İstihkam) ve 102 nolu (Bostanlı-Degaj) akivades izleme  istasyonlarında, Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüzün yürüttüğü çalışmalar sonuçlanmıştır. İlgili İstasyonlar ( 101 ve 102 ) C sınıfı olarak belirlenmiştir. C sınıfı istasyonlardan toplanan ürünlerin yatırma alanında ''04.07.2012 tarih ve 23642 sayılı ''Avcılık veya Yetiştiricilik Yoluyla Elde Edilen Çift Kabuklu Yumuşakça Üretim Alanlarının Belirlenmesi, Sınıflandırılması, Ürün Alımına Açılıp Kapatılması ve Numune Alımına İlişkin Uygulama Talimatı'' gereğince belirlenen sürelerde bekletilmesi gerekmektedir. İlimiz sınırları içinde herhangi bir yatırma alanı mevcut olmadığı için söz konusu istihsal alanları; İhracat amaçlı ve İç Piyasaya yönelik ürün alımına  kapatılmıştır.

09.07.2015

İl Müdürlüğümüz, Canlı Çift Kabuklu Yumuşakça İzleme çalışmalarını Bakanlığımızın 29.06.2015 tarih ve 53849 sayılı güncellenen ''Avcılık veya Yetiştiricilik Yoluyla Elde Edilen Çift Kabuklu Yumuşakça Üretim Alanlarının Belirlenmesi, Sınıflandırılması, Ürün Alımına Açılıp Kapatılması ve Numune Alımına İlişkin Uygulama Talimatı'' gereğince yerine getirmektedir. İlgili talimat gereğince izlemelere ilişkin bilgilerin (Yasak dönem, Rutin izleme periyodu E.Coli sonuçları  v.s.) İl Müdürlüğümüz WEB sitesinde düzenli olarak yayınlanmaktadır.

 

 

 

05.05.2014

30.04.2014 tarihinde alınan ürün numunesinde P1, P2 noktalarında 5400 (EMS/100g) E-Coli miktarı tespit edilmiştir. B Sınıfı olan 101 (İnciraltı - İstihkam) istasyonunun alan sınıfında bir değişiklik olmamasına rağmen bu alan bir sonraki analiz sonucu çıkıncaya kadar ürün alımına kapatılmış olup izleme çalışmalarına devam edilmektedir.

 

15.05.2014

​Avcılık  sezonunun 15 Eylül-15 Mayıs tarihleri arasında başlamış olmasına rağmen ; 101 nolu (İnciraltı-İstihkam) ve 102 nolu (Bostanlı-Degaj)  istasyonlarında Fekal kontaminasyon kaynaklı (E.coli)  sınıflandırma çalışmaları devam etmektedir.

20.08.2013

14.08.2013 tarihinde alınan ürün numunesinde P1, P2, P3 noktalarında 9200 (EMS/100g) E-Coli miktarı tespit edilmiştir. B Sınıfı olan 102 (Bostanlı - Degaj) istasyonunun alan sınıfında bir değişiklik olmamasına rağmen bu alan bir sonraki analiz sonucu çıkıncaya kadar ürün alımına kapatılmış olup izleme çalışmalarına devam edilmektedir.

 

26.08.2013

01 Ağustos 2013 tarih ve L205 sayılı AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan ve 743/2013 sayılı Komisyon Tüzüğü ile Ülkemizden İhraç edilen Çift Kabuklu Yumuşakçalara yönelik bazı uygulama tedbirleri alınmıştır. Bu kapsamda Canlı Çift Kabuklu Yumuşakça İhracatına ilişkin evrak düzenlenmemesi gerekmektedir.'' Bilgisi doğrultusunda hareket edilerek İhracat amaçlı hiçbir belge düzenlenmeyecektir. Ancak 101 (İnciraltı-İstihkam)- 102 (Bostanlı –Degaj) Nolu İstasyonlarda İzleme Çalışması devam etmektedir.

08.07.2012

İl Müdürlüğümüz, Canlı Çift Kabuklu Yumuşakça İzleme çalışmalarını Bakanlığımızın 04.07.2012 tarih ve 23642 sayılı ''Avcılık veya Yetiştiricilik Yoluyla Elde Edilen Çift Kabuklu Yumuşakça Üretim Alanlarının Belirlenmesi, Sınıflandırılması, Ürün Alımına Açılıp Kapatılması ve Numune Alımına İlişkin Uygulama Talimatı'' gereğince yerine getirmektedir. İlgili talimat gereğince izlemelere ilişkin bilgilerin (Yasak dönem, İstasyon açma kapama v.s.) İl Müdürlüğümüz WEB sitesinde düzenli olarak yayınlanmaktadır.

 

''