19.10.2018 / Gösterim Sayısı : 140

Sun’i Mera Tesisi Demonstrasyon Çalışmaları Başladı

#Demonstrasyon 2018

İzmir İlindeki yem bitkileri üretimi, verimliliği ve çeşitliliğinin artırılması, hayvancılığın ihtiyacı olan kaliteli kaba yem ihtiyacının karşılanması, meralardaki otlatma baskısının giderilmesi amacıyla, çiftçi şartlarında mera yem bitkileri ile demonstrasyon çalışmalarına başlandı. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün geliştirdiği çeşitlerle, araştırmacı-yayımcı-çiftçi işbirliği sağlanarak Kemalpaşa Halilbeyli Köyü'nde 7 dekar alanda ekim uygulamalarının ilki gerçekleştirildi.

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğünce uygulanan demonstrasyon çalışması ile Enstitü'nün kılçıksız brom, ak üçgül, domuz ayrığı, gazal boynuzu, mavi ayrık, yonca (özpınar), kamışsı yumak (nilüfer) çeşitleri ile 7'li karışım hazırlanarak 2 dekar alanda yapay çayır mera tesis edildi.

Yine enstitünün çeşitlerinden İskenderiye üçgülü (Efsane)+ Lollium multiflorim (efe 82) ve iran üçgülü (demet-82)+ lollium multiflorium (efe82) çeşitleri ile 1'er  dekarlık alanda tek yıllık 2'li karışım ekimi yapıldı.

İl Müdürlüğümüzce ilk kez yapılan bu çalışmada; çiftçilerde otlatma bilincinin oluşturulması, hayvancılığın olmazsa olmazı olan kaba yemin işletme içerisinde tüm yıla yayılarak sağlanması, kalite ve verimliliğin arttırılması, mera bitkisi çeşitlerinin tanıtılması, besleyici özelliği ve verimi yüksek kaba yem üretiminin uygulamalı olarak çiftçilere gösterilmesi hedeflenmiştir.

 

Ayrıca, geçimini ağırlıklı olarak besi hayvancılığından sağlayan bölge çiftçisinin arpanın dane dolumunun yeterli olmadığı yönündeki bildirimlerinden yola çıkarak dane kalitesinin iyileştirilmesi, verimin artırılması amacıyla Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün geliştirmiş olduğu sancak, egebeyi ve imbat arpa çeşitleri ile 3 dekar alanda demonstrasyon ekimleri gerçekleştirildi.


''