T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Sürdürülebilir Hayvancılıkta Nitrat Kirliliğinin Havzada Mekânsal Stratejik Analiziyle İnovatif Bir Tekno-Eko Model Planı Çalıştayı

Yayın Tarihi : 18.3.2020

İzmir Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında destek almaya hak kazanan TR/18/FZD/0012 referanslı, kurumumuzca hazırlanan "Sürdürülebilir Hayvancılıkta Nitrat Kirliliğinin Havzada Mekânsal Stratejik Analiziyle İnovatif Bir Tekno-Eko Model Planı" başlıklı projenin sözleşmesi taraflarca imzalanarak başladı.

Proje kapsamında planlanan Proje 1. Çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştayın açılış toplantısına, İzmir Vali Yardımcısı Hulusi DOĞAN, Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürü Ali Fuat EKER, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Nedim KOŞUM ve Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Eftal DÜZYAMAN, çeşitli üniversitelerden akademisyenler, paydaş kurum temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan İzmir Vali Yardımcısı Sayın Hulusi DOĞAN; tarımsal ekolojinin tükenebilir ve kısıtlı bir kaynak olması, özellikle tarımsal kaynaklı nitrat yönetiminin 21. yüzyılda karşımıza çıkan en ciddi sorunlardan biri olduğuna dikkat çekti.

Açılış konuşmalarının ardından proje yürütücü ve koordinatörü İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personeli Ziraat Yüksek Mühendisi Yücel ÇARDAKÇI tarafından fizibilite projesi özetinin sunumu yapılarak proje ile ilgili katılımcılara bilgi verildi.

Proje kapsamında düzenlenen çalıştayda; fizibilite çalışması yapılacak olan Küçük Menderes Havzasında pilot olma niteliğinde koruma odaklı mekânsal stratejik tasarım ve inovatif tekno-eko model planının'' önümüzdeki dönemde hayata geçmesi ile İzmir'e büyük katkısı olacağı belirtildi.

Projede genel olarak amaçlanan; sularda nitrat kirliliği yönetimine imkan sağlayan sürdürülebilir tarımsal üretim ekseninde, hayvansal işletmelerin inovasyon ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi ve havza bazlı sürdürülebilir kırsal alan planlanması ve kalkınmanın sağlanmasıdır. Proje amacının ekseni, Devlet Kırsal Politika yaklaşımı, temel amaç ve ilkelerle uyumlu olarak stratejik amaçlar (eksenler), öncelikler ve tedbirler hiyerarşisi temelinde belirlenmiştir.

Proje 1. Çalıştayının 2. Gündeki Programı; proje amacında belirtildiği üzere Devletin kırsal strateji eksenlerine bağlı proje paydaşları ile proje bileşenlerinin mühendislik tasarımı ve analizi üzerine teknik çalışma, Proje koordinatörü Zir. Yük. Müh. Yücel ÇARDAKÇI'nın başkanlığında 2 oturum halinde gerçekleştirildi.

Çalıştayın son gününde ise; projenin ilk yarısında gerçekleştirilen Küçük Menderes havzası yerel çalıştayların sonuçlarına göre; sorun analizi ve iyileştirmeye açık alanlar için çözüm önerilerini kapsayan mevcut durum analizi üzerine katılımcı odaklı bir atölye çalışması gerçekleştirildi.

Çalıştayın, Türkiye sürdürülebilir tarımına yayılımında büyük ehemmiyet arz etmektedir. Zira proje planı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın havza bazında pilot olarak uygulayabileceği bir model olacağından, Türkiye'nin Avrupa Birliği nitrat direktifine uyumuna İzmir'den önemli bir ivme kazandırılmış olacaktır. Böylece, sularda nitrat kirliliğinin yol açtığı ötrifikasyon-toplu balık ölümleri ile insanlarda mide kanseri, düşük doğum vb. gibi insan sağlığını ilgilendiren konularda sağlanacak olumlu gelişmeler ile nihai yararlanıcılar üzerinde oluşan sağlık riskinin azaltılması sağlanacaktır.