T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Ali Kılıç Özbek ve Musa Bakan Toprak Hayattır Panelinde Öğrencilerle Buluştu

Yayın Tarihi : 6.12.2019

5 Aralık Dünya Toprak Günü nedeniyle Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü tarafından tarım topraklarının önemini, ekosistem fonksiyonlarını ve ülke topraklarının mevcut durumları ile sorunlarının çözüm önerilerinin konuşulduğu "Toprak Hayattır Paneli" düzenlendi. Panelde tarım topraklarının tehditleri, tarımsal faaliyetlerin zorlukları, fırsatlar ve öneriler bütüncül bir yaklaşımla değerlendirildi. Konuşmacıların tarım sektörünün farklı paydaşları olmasıyla zenginleşen panele, tarım alanından sektör temsilcileri, üreticiler, kamu görevlileri, akademisyenler, STK yöneticileri ve öğrenciler katıldı.

Panelin açılışında konuşan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Göz ardı etmememiz gereken en önemli nokta tarıma dayalı eski uygarlıkların verimsizleşen topraklarını bırakıp, diğer verimli alanlara göç etme imkânlarının olduğu gerçeğidir. Bizim ise böyle bir imkanımız yok. Carl Sagan'ın tanımladığı "Soluk Mavi Nokta" gezegenimizden başka gezegenlere ziyarete gidebiliriz ancak yerleşmeye henüz değil. Dünya nüfusunun ve gıdaya olan talebin bu şekilde artmaya devam etmesi durumunda 2050 yılında Hindistan ile Brezilya yüz ölçümlerine yakın bir büyüklükte tarım alanlarına ihtiyaç duyulması kaçınılmaz olacak. Gerek ülkemizde gerekse de dünyada böyle bir alan olmadığına göre, mevcut tarım alanlarının önemini daha da iyi anlamalı ve koruma anlamında öncelikle bireysel olarak sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz" dedi.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr Nedim Koşum ise, "Sürdürülebilir gıda güvenliği açısından stratejik bir öneme sahip olan tarım sektörünün en önemli bileşeni topraklarımızdır. Tarım toprakları ve onları koruma derken bahsettiğimiz salt toprak değil, toprak, su kaynakları ve biyoçeşitliliğin bir bütün olarak korunması, verimli kullanılmasıdır. Zira ekosistem fonksiyonlarının yerine getirilebilmesi için bu üç ana unsurun bir uyum halinde iş görebilmeleri gereklidir" şeklinde konuştu.

 

"GEL GÖR Kİ TOPRAK CÖMERTÇE SUNARKEN VARINI, İNSANOĞLU HİÇ DÜŞÜNMEMİŞTİ YARINI"

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü lisans öğrencileri adına kürsüye çıkan son sınıf öğrencisi Gaye Hürcan ise, "Ülkemizin ve tüm dünyanın daha doğa dostu şehir planlamalarına, daha sürdürülebilir tarım politikalarına, daha iyi toprak yönetim uygulamalarına ihtiyacı olduğuna vurgu yaptı. Hürcan, tüm bu faaliyetlerin gerçekleşmesi aşamasında ise iyi yetişmiş Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü mezunu ziraat mühendislerine ihtiyaç bulunduğunun altını çizdi.

Açılış konuşmalarının ardından panele geçilmeden önce Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü 3. sınıf öğrencilerinden Ali Ufuk Su ile Serkan Yınnış tarafından icra edilen ve Benim Sadık Yarim Kara Topraktır, Kırmızı Buğday Ayrılmıyor Sezinden ve Gesi Bağları adlı türkülerden oluşan müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Ardından panel bölümüne geçildi. Moderatörlüğünü Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi T.B.B.B. Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezai Delibacak'ın yaptığı panelin panelistleri, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarımsal Çevre ve Doğal Kaynakları Koruma Daire Başkanı Dr. Ali Kılıç Özbek, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Musa Bakan, ‎Tarım Gıda Yazarları ve Gazetecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Uğural ve Menemen Günerli Köyü Üreticisi Bahri Tufan'dı.

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Musa Bakan ve Ali Kılıç Özbek, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak topraklarımızın korunması ve gelecek nesillere bırakılması için bakanlık nezdinde yapılan çalışmaları öğrencilerle paylaştılar.

Panel plaket takdim töreninin ardından sonra erdi.