T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ E-PİNG EĞİTİMİ İZMİR’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Yayın Tarihi : 28.8.2019

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kapsamında üye ülkeler tarafından gerçekleştirilen ve uluslararası ticaret üzerinde önemli etkiler yaratan SPS (Sağlık ve Bitki Sağlığı) ve TBT (Ticarette Teknik Engeller) ile ilişkili mevzuat değişikliği bildirimlerinin veri tabanı olan EPİNG Sisteminin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla İzmir'de Ege İhracatçı Birlikleri ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle özel sektöre yönelik e-PİNG eğitimi düzenlendi.

Ege İhracatçı Birlikleri toplantı salonunda gerçekleştirilen Özel sektöre yönelik olarak e-PİNG eğitimine Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Aylin Çağlayan Özcan, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü İkili İlişkiler ve Protokol Daire Başkanı Ferhat Çolak, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Musa Bakan, Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri Cumhur İşbırakmaz ve çok sayıda özel sektör temsilcisi katıldı.

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri Cumhur İşbırakmaz'ın açılış konuşmasının ardından söz alan İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Musa Bakan, İzmir'den AB ülkelerine, Afrika'ya, Uzakdoğu'ya, Çin ve Rusya'ya, Türki Cumhuriyetlerine kadar geniş bir coğrafyaya asma yaprağından, süs bitkisine, hayvansal ürünlerden meyve-sebze ürünlerine kadar geniş bir yelpazede ürün ihracatı gerçekleştirildiğini dile getirerek "İl Müdürlüğümüz tarafından 2019 yılı ilk 6 ayında ihracat için toplam 3660 Bitki Sağlık Sertifikası verilmiştir. Aynı dönem içerisinde 3500 adet hayvansal ürünlerin ihracatı amaçlı veteriner sağlık sertifikası düzenlenmiştir. Bunların yanı sıra Gıda ürünleri ihracatı amaçlı 5186 adet sağlık sertifikası düzenlenmiştir" dedi. İhracatta öncelikle alıcı ülke taleplerini dikkat aldıklarını ifade eden Musa Bakan, İl müdürlüğü olarak her zaman ihracatçıların yanında olduklarını ve çözüm odaklı olarak her zaman işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Daha sonra kürsüye davet edilen Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Aylin Çağlayan Özcan, Dünya'nın neredeyse tamamına tarım ürünü ihraç eden ülkemizin yaklaşık 10 adet üründe Dünya üretimi ve dolayısıyla ihracatının da %50 sinden fazlasını tek başına yaptığını ifade ederek ülkemizin bu avantajlı konumunu sürdürebilmesi için kamu ve sivil toplum ile birlikte tüm paydaşlar olarak büyük bir çaba sarf edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Bugün uluslararası ticarette gelinen noktada geçmişte uygulanan ve bilinen klasik ihracat yöntemlerinin artık neredeyse tamamının değiştiğini belirten Özcan; "Bugün Dünya'da tarımsal ürün ihracatı ile uğraşan firmaların, isimlerini dahi telaffuz etmekte zorlandığımız kimyasalların, yöntemlerin sınırlandırmaların farkında olmaları gerektiği son derece acı tecrübelerle kanıtlanmış durumdadır. Geçtiğimiz yıllarda kuru üzümde yaşadığımız kriz bu durumun en can alıcı örneklerinden birisidir" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak gerekli takip sistemini merkezde ve taşrada gelişmiş bir altyapıya kavuşturduklarını dile getiren Özcan "Bugün Bakanlığımız senede 300 bin civarında test ve yaklaşık 1 milyon analiz ile Avrupa'nın en güçlü teknik altyapısına sahip bakanlıklarından birisi haline geldi" dedi.

İhracatçıların uluslararası Ticarette mevzuatlarda oluşan değişiklikleri anlık takip etmesinin ve gerekli önlemleri almasının hayati bir önem taşıdığını da ifade eden Aylin Çağlayan Özcan "Bugün sizlere Ankara'dan gelen uzmanlarımız tarafından e-PİNG sisteminin nasıl kullanılacağı ve sizlere etkin şekilde nasıl fayda sağlayacağı ile ilgili kapsamlı bir bilgilendirme yapılacaktır" dedi.

Daha sonra Bakanlık uzmanlarından Tuğba Adıgüzel Kargın tarafından "e-Ping SPS ve TBT Bildirim Uyarısı Sistemi Giriş ve Özel Sektör İçin Eğitim", Senem Odaman Köse tarafından "Serbest Ticaret Anlaşmaları", Dilek Dervişoğlu İçel tarafından "Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Maksimum Kalıntı Limitleri (MRL) Mevzuatı ve Uygulamaları" başlıkları altında eğitimlerin gerçekleştirildi. Eğitimlerin ardından e-Ping sistemi kullanılarak, online ve uygulamalı örnek çalışmalar yapıldı.

e-PİNG Sistemi Nedir?

DTÖ Ticarette Teknik Engeller (TTE) ile Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemleri (SPS) Anlaşmaları tüm DTÖ üyesi ülkeleri bağlayan çok taraflı anlaşmalar olup, söz konusu anlaşmalar, ülkelerin vatandaşlarının sağlık ve güvenliğini korumak gibi meşru gerekçelerle uygun gördükleri önlemleri almalarına imkân tanımakta; bununla birlikte, bu önlemlerin uluslararası ticaret üzerinde gereksiz engeller yaratmamasını sağlamaya yönelik hüküm ve mekanizmalar getirmektedir. 

TTE Anlaşması kapsamında teknik engellerin uluslararası ticaret üzerindeki olumsuz etkilerini önlemeye yönelik olarak öngörülen en temel prensiplerden birisi şeffaflık olup bu prensip kapsamında, herhangi bir DTÖ üyesi ülkenin uygulamaya koymayı planladığı ve bildirimini yaptığı bir taslak düzenleme söz konusu ise, yorum süresi içerisinde diğer ülkeler görüş, değerlendirme ve kaygılarını ilgili ülkeye bildirebilmektedir. Bu çerçevede, söz konusu sistem kapsamında üreticilerimiz ve ihracatçılarımız hedef ülke pazarlarında, ilgili ürün gruplarında meydana gelebilecek teknik düzenlemelere ilişkin taslak aşamasında bilgi sahibi olup, yorum yaparak bu düzenlemelerin değiştirilmesini sağlayabilmektedir.