T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

SALKIM GÜVESİ’NE KARŞI BİYOLOJİK MÜCADELEDE YERLİ BÖCEK TANITILDI

Yayın Tarihi : 8.8.2019

Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından Ege Üniversitesi' ne bağlı Menemen Araştırma – Uygulama ve Üretim Çiftliğinde tarla günü gerçekleştirildi.  Tarla gününde  "Salkım Güvesi Mücadelesinde Faydalı Böcek Salımı" etkinliği yapıldı.

Bağda "Salkım Güvesi"ne karşı biyolojik mücadelede kullanılma olanakları ilk kez Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülmekte olan "Ege Bölgesi Bağlarında Ana Zararlı Salkım Güvesi'ne karşı Yerli İmkânlarla Üretilen Faydalı Böceğin Etkinliğinin Belirlenmesi" projesi ile araştırılmıştır. Bağ alanlarının ekonomik öneme sahip bir zararlısı olan "Salkım Güvesi" ile biyolojik mücadele çalışmalarının başlatılmasıyla, bilinçsiz ve gereksiz pestisit uygulamaları önlenecek, çevre ve insan sağlığı korunarak, pestisit kalıntısı olmayan sağlıklı ürünlerin elde edilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Salkım güvesi ile mücadele yapılmadığı takdirde ege bölgesinin en önemli tarımsal ürünlerinden biri olan üzümde yılda %45–92 arasında bir ürün kaybı söz konusudur.

Yapılan salım etkinliği çalışmaları sonucunda: Bağ yetiştiriciliğinin yapıldığı Ege Bölgesi'nde Salkım güvesi'ne karşı biyolojik mücadelede kullanılacak yerli yumurta parazitoiti T. euproctidis'in daha önce saptanmamış etkili salım dozu belirlenmiştir. Salkım güvesi'nin ve diğer önemli zararlıların yumurta parazitoitleri yurtdışından ticari firmalar tarafından ithal edilerek bağ ve diğer kültür bitkilerinde salınmaktadır. Bu nedenle bu denemede yurtdışından ithalatı ortadan kaldırmak için doğadan temin edilecek yerli faydalı böceğin kullanılması hedeflenmiş ve yerli yumurta parazitoiti T. euproctidis'i yetiştirebilir hale gelmesi ve bu yerli parazitoitin Türkiye'de sürekli üretilmesi sağlanması amaçlanmıştır.

Zararlıyla mücadeleye dikkat çekmek ve geliştirilen yeni yerli böcek türünü tanıtmak için Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen tarla günü ekinliğine; Menemen Kaymakamı Mustafa ÖZKAYNAK, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Musa Bakan, Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Tevfik TURANLI, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Prof.Dr. Zeynep YOLDAŞ, Prof. Dr. Ahmet ALTINDİŞLİ ve proje çalışmasında yer alan teknik personellerin yanı sıra çok sayıda üretici katıldı.

Etkinlikte konuşan İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Musa BAKAN "Sürdürülebilir ve güvenli gıda üretimi konusunda İzmir İl Tarım Müdürlüğü olarak Bakanlığımızın bu konudaki hedefleri doğrultusunda çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Biyolojik ve biyoteknik mücadele alanında büyük hedeflere sahibiz ve inanıyorum ki "Hastalıktan Ari Üretim Bölgeleri"ne tümüyle sahip olduğumuzda kaliteli ve sağlıklı tarımsal ürünlerimizle ilimizi markalaştırarak büyük fark yaratacağız. Emeği geçen tüm herkese bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Daha sonra söz alan Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Tevfik TURANLI da Enstitü olarak biyolojik mücadele konusunda sürdürülen çalışmalar hakkında kısa bir bilgilendirme yaptı.

Biyoloji Mücadele Bölüm Başkanı Dr. Bilgin GÜVEN ise; Salkım Güvesi Mücadelesinde Kullanılan Böcek hakkında katılımcılara detaylı bilgi vererek dinleyicilerden gelen soruları cevaplandırdı. Etkinlikte Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünde Prof. Dr. Zeynep YOLDAŞ'a Biyolojik mücadele konusunda yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı Enstitü Müdürü Dr. Tevfik TURANLI tarafından plaket verilmesinin ardından yerleşke içerisinde yer alan üzüm bağlarına gidilerek faydalı böcek salımı etkinliği gerçekleştirildi.