T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

KKYDP 13. Etap Tebliği Yayınlandı

Yayın Tarihi : 2.8.2019

Bakanlığımızca uygulanmakta olan "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı" kapsamında uygulanan Tarıma Dayalı ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Programı 13. etap başvurularına ilişkin Tebliğ, 2 Ağustos 2019 tarih ve 30850 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Başvuruların, Tebliğin yayım tarihinden itibaren 60 gün içerisinde www.tarimorman.gov.tr internet adresinden yapılması gerekmektedir. 

2019/30 sayılı Tebliğ için; http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190802-14.htm