T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

“İZMİR BALIKÇILIK ÇALIŞMA GRUBU” 2. TOPLANTISI YAPILDI

Yayın Tarihi : 26.7.2019

​Ege Denizi'ndeki ekosistemi korumak, Balıkçılık ve Su Ürünleri sektörünün sorun ve çözüm önerilerini görüşmek amacıyla, İzmir Ticaret Odası bünyesinde oluşturulan "İzmir Balıkçılık Çalışma Grubu"  ikinci toplantısı İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi.  

su ürünleri sektörün hızla değişen ihtiyaçlarına cevap verecek adımların atılabilmesi, denizlerimizin ve ekosistemin korunması adına çalışmalar yapılmasını amaçlayan çalışma grubunda üniversiteler, yerel yönetimler ve ilgili kamu kurumlarının temsilcilerinin yer alıyor.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şahin Çakan yapılan çalışmaları ve gelinen noktayı anlatarak "Çalışma grubumuz ilk toplantısında aldığı kararları uygulamaya başladı ve ilimizde yasa dışı deniz patlıcanı avcılığı ile ilgili etkin mücadele yapmayı başardık" dedi.

Sorunların dinlenerek çözüm yolları ile ilgili görüşler bildirildiği toplantıda daha sonra İzmir Tarım İl Müdür Yardımcısı Hüseyin Akbaş söz alarak, çalışma grubunun işbirliği protokolü ile resmiyet kazandırılmasını önerdi. Öneri çalışma grubu tarafından kabul edildi.

Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Dr. Vahdet Ünal, balıkçılık yönetimi planlamasının merkezden değil yerelden yapılması gerektiğine değinerek, mevcut balıkçılık yönetim yaklaşımının değiştirilmesi ve balıkçılığın ekonomide yeterince yer alması için çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı.

Su Ürünleri Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Genel Sekreteri Demir ALPAY ise yaptığı konuşmada; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından su ürünleri yetiştiricileri tesislerinden istenen analizlerin hangi akredite laboratuvarında yapacaklarına kendilerinin karar vermesi gerekliliğini anlattı.

Toplantı sonucunda bir sonraki çalışma grubu toplantısını 26.08.2019 tarihinde İzmir balık halinde yapılmasına, işbirliği protokolünün taslağının hazırlanmasına ve konuşulan sorunların çözüm önerileri ile çalışma grubu sekretaryasına sunulmasına karar verildi.