İş Akış Şemaları

Makam Onayları

Ortak İş Akış Şemaları

Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü

​Bitki Koruma İlaçları Satış İzni 

Bitki Koruma Ürünü Uygulama Yetkisi (Ticari) 

Bitki Koruma Ürünü Uygulama Yetkisi (Profesyonel)

Eküy Projesi 

Reçete Yazma Yetkisi

Tarım İlçalama Aletleri ve Satış Bayi Ruhsatlandırma

Kimyevi Gübre İthalatı İşlemleri

Doğal Çiçek Soğanı Söküm İzni

Fidan Üretici Belgesi Verilmesi

Fide Fidan İhracat İzni

Fide Üretici Belgesi Verilmesi

Meyve / Asma Fidanı ve eÇilek Fidesi İthalat İzni

Örtü Altı Kayıt Sistemi 

Süs Bitkileri Üretici Belgesi

Süs Bitkileri İthalat İzni

İl Tahkim Komisyonu Oluşturulması 

Tohumluk Sertifikasyon 

Tohum İthalat İzni

Doğal Çiçek Soğanı Dikim ve Hasat Raporu Düzenleme

Doğal Çiçek Soğanı İhracat İzni Verilmesi

Bitkisel Üretim Desteklemesi Ceza Verilmesi

ÇKS İcmal İşlemleri

ÇKS Şifre İşlemleri

Gübre İcmalleri Düzenlenmesi

Gübre Üretici Lisansı İşlemleri

İyi Tarım Uygulamaları Üretim Yeri Denetlenmesi

Organik Tarım Desteklemeleri

Bitki Hastalık ve Zararlılarının Denetimi

Tarım İlaç Bayilerinin Denetimi

ÇKS Üretim Denetimi 

Gübre Piyasası Denetimi

Bitki Koruma Denetimi

Organik Tarım Ürünleir Satış Yeri Denetimi

Tohumluk Bayi Denetimi

Biçerdöver Kontrolörü Eğitimi

Progaram Dışı Çiftçi Eğitimi

Gübre Toplatma Kararı

Süs Bitkileri Kapasite Raporu Hazırlanması 

Organik Tarım Mevzuatına Göre Arazi Denetimi 

Organik Tarım Mevzuatına Göre İşletme Denetimi

Organik Taırmda Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılması Desteklemeleri

Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü

​Anaç Sığır ve Buzağı Desteklemesi

Arıcılık Desteklemeleri

Süt Teşvik Kod Numarası Düzenlenmesi

Aşı Desteklemeleri 

Büyükbaş/Küçükbaş Şap Aşılama Programı

Su Ürünleri İşleme ve Değerlnedirme Tesisi Su Numunesi 

Besilik Erkek Sığır Desteklemesi

Gezginci Arıcı Konaklama ve Nakil İzni 

Hastalık Çıkış ve Sönüş İzleme 

İthal Edilen Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvanların Millileştirilmesi 

Ana Arı Üretim Yeri Denetlenmesi 

Gezginci Arıcı Denetimi

Hayvan Hastanesi Ruhsatlandırma 

Deney Hayvanları Çalışma İzni

Damızlık ve Kuluçkahane Çalışma İzni

Kuluçkahane ve Damızlık Kümeslerin Sertifikalarındırılması

Ev ve Süs Hayvanları Satış Yerleri Ruhsatlandırma

Veteriner Biyolojik Ürün Değolama ve Satış Ruhsatlandırma

İthal Düve Kapasite Raporu Hazırlanması

Özel Laboratuar Çalışma / İşletme İzni

Suni Tohumlamanın Sisteme Kaydı 

AB Onay Numarası İşlemleri

Çiğ Sütün Değerlendirilmesi Desteklenmesi

Kalıntı İzleme İşlemleri

Çiğ Süt Üretiminin Desteklenmesi

Suni Tohumlama Kursu İşlemleri

Suni Tohumlama Yetkilendirme 

Stok Belgesi Düzenlenmesi

Atlarda Don Değişikliği

Atlarda Kayıp Pedigri

Atlarda Okunmayan Mikroçip

Atrlarda Sahip Değişikliği

Damızlık At Muayenesi 

AB'ye İhracaat Yapabilecek Onaylı Süt Çiftliği 

Anaç Koyun Keçi Desteklemesi

Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünler İthalatında Kontrol Belgesinin Düzenlenmesi

Damızlık ve Kuluçkahane Onay Belgesi

Deney Hayvanları Çalışma İzni

Deney Hayvanları Kuruluş izni

Gıda İşletmelerinin Onay Prosedörü (Kesimhane)

Hastalıktan Ari İşletme Başvuru İşlemleri

Hayvansal Yan Ürün Kayıt Belgesi

Hayvan ve Hayvansal Ürünler İhracaat Veteriner Sağlık Sertifikası Düzenleme

Hayvansal Yan Ürün İşletmeleri Onay Prosedürü 

İhracaat İzin Belgesi Düzenlemesi

Su Ürünleri Kalıntı İzleme İşlemleri

Manda Malak Desteklemeleri

Özel Laboratuar Çalışma İzni

Özel Laboratuar Kuruluş İzni

Safkan Damızlık Sığır Ytiştiricileri Hakkında Tebliğ Uygulaması

Sperma/Ovum/Embriyo (İthalat-Bayi-Distribitör) Uygunluk 

Suni Tohumlama ve Ovum Embriyo Üretim merkezi 

Süt Teşvik Kod Numarası Düzenlenmesi 

Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü

Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı

Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü

İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü

​Su Ürünleri Yetiştiricilik Alanlarının Denetlenmesi 

Balıkçılık İdari Binalarının İnşaatının Takibi İşlemleri

Balıkçı Barınakları Denetimleri

Su Kirliliği Kontrolü 

Su Ürünleri Üretim Yeri Ruhsatlandırma 

Amatör Balıkçı Belgesi Düzenlenmesi

Amatör Balıkçılık Turizm İzni Düzenlenmesi

Balık Nakil Belgesi Düzenlenmesi

Balıkçı Barınağı Kiralama İşlemleri 

Balıkçı Gemisi Özel Avcılık İzni İşlemleri

Gerçek Kişi (Ticari) Balıkçı Belgesi Düzenlenmesi ve Vize İşlemleri

Gırgır Ağları Ölçüm Belgesi Düzenlenmesi

İhtiyaç Belgesi Düzenlenmesi

ÖTV'siz Mazot Alım Belgesi Düzenlenmesi

Seyir Defteri Sisteme Tanıtımı ve Sayfa Girişi İşlemleri

Tekne Ruhsatı/Vizesi İşlemleri

Çift Kabuklu Nakil Belgesi Düzenlenmesi

Çevresel Etki Değerlendirme İşlemleri

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Ödemeleri

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yatırımlarında İhtiyaç Duyulan Su ve Su Alanları İle Deniz ve İç Sulardkai Su Ürünleri İstihsal Hakkının Kiraya Verilmesi 

Av Yasağı Denetimleri

Çift Kabuklı İzleme İşlemleri

Stok Belgesi Düzenlenmesi

Avlak Sahaların Su Ürünleri İstihsal Hakkının Kiralanması 

BCD (Mavi Yüzgeçli Orkinos Yakalama Dökümanı) Düzenlenmesi

Yem Amaçlı Su Ürünleri Menşei Belgesi Düzenlenmesi

Acılık Yoluyla Elde Edilen Su Ürünlerinde Ağır Metal İzleme Programı İşlemleri

Bağış Cihazı Bağlanması 

Bağış Arıza Onarım 

Su Ürünleri Yumurta-Yavru-Anaç İthalatı İşlemleri (İhtiyaç Belgesi Düzenlenmesi)

Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü

Döner Sermaye

Hukuk

Sivil Savunma

''