2014 Yılı

İZMİR İLİ 2014 YILI TARIMSAL YAPISI


Çizelge 1-İklim Durumu.pdf
Çizelge 2-Aylık İklim Verileri.pdf
Çizelge 3-Aylık Yağış Durumu.pdf
Çizelge 4-İzmir İli Su Kaynakları Potansiyeli.pdf
Çizelge 5-Genel Arazi Dağılımı.pdf
Çizelge 6-Tarım Arazisi Dağılımı.pdf
Çizelge 7-Tarım Ar.Sulanma Durumları.pdf
Çizelge 8-İlçeler Tarla Ür.Üretimleri.pdf
Çizelge 9-Tarla Ür.Üretim Değerleri.pdf
Çizelge 10-İlçeler Sebze Ür.Üretimleri.pdf
Çizelge 11-Sebze Ür.Üretim Değerleri.pdf
Çizelge 12(1)-İlçeler Örtüaltı Üretimleri.pdf
Çizelge 12(2)-Örtüaltı Sebze Ürünleri Üretimleri.pdf
Çizelge 12(3)-İlçeler Açıkta Süs Bitk.Üretimleri.pdf
Çizelge 12(4)-İlçeler Örtüaltı Süs Bitk.Üretimleri.pdf
Çizelge 12(5)-Süs Bit.(Kesme Çiçek) Ür. Değerleri.pdf
Çizelge 13-İlçelerin Meyve Üretimleri.pdf
Çizelge 14-Meyve Ür. Üretim Değerleri.pdf
Çizelge 15-İlçeler Tür Baz.Hay.Var.ve Et Üretimi.pdf
Çizelge 16-İlçeler Cins Baz.Hay.Var.ve Süt Üretimi.pdf
Çizelge 17-İlçeler Yapağı ve Kıl Üretimleri.pdf
Çizelge 18-İlçeler Hayvancılık Üretim Miktarları.pdf
Çizelge 19-İlçeler Kes.Hay.Say.Et ve Deri Ür.pdf
Çizelge 20-İlçeler Arıcılık Bilgileri.pdf
Çizelge 21-Hayvansal Üretim Değerleri.pdf
Çizelge 22-Su Ürünleri Üretimi ve Üretim Değeri.pdf
Çizelge 23-İlçeler Tarım Alet Makine Varlığı.pdf
Çizelge 24-Toplam Tarım Alet ve Makine Varlığı.pdf
Çizelge 25-Uzun Yıllar Bitkisel Ürünler Verimleri.pdf
Çizelge 26-27-Uzun Yıllar Hayvancılık Değişimleri.pdf
Çizelge 28-Toplam Tarımsal Üretim Değeri.pdf
Grafik 1-Genel Arazi Dağılımı 2014.pdf
Grafik 2-Tarım Alanları Grafiği 2014.pdf
Grafik 3-Üretim Değerleri Grafiği 2014.pdf
Grafik 4-Tarımsal.Üret.Değerleri Değişimi 2014.pdf

İZMİR İLİ 2014 YILI MALİYETLERİ

''