4.12.2018 / Gösterim Sayısı : 261

2018 Yılı Bitki Sağlığı Değerlendirme Toplantısı İzmir'de Yapıldı

#2018 bitki sağ değ top

Ege ve Marmara Bölgesi illerinin 2018 yılı bitki sağlığı değerlendirme toplantısı Menemen  Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde gerçekleşti.

Toplantıya, 2018 yılı bölge illerinin faaliyetlerini görüşmek ve 2019 yılı Bitki Sağlığı ve Karantina Program ve Prensiplerini belirlemek üzere, İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Musa Bakan, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı Murat Şahin, TAGEM Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanı Dr. Suat Kaymak, Marmara ve Ege Bölgesi illerinin Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı şube müdürleri, Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü, Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile İzmir Zirai Karantina Müdürlüğü idarecileri ve konu uzmanları katıldı.

Toplantının açılışında konuşan İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Musa Bakan; "ilimiz yaş meyve, sebze ve tarla üretiminde ve ihracatında önemli bir yere sahiptir. İzmir'de 39 çeşit tarla, 36 çeşit meyve, 46 çeşit sebze ve 15 çeşit kesme çiçek bitkisi olmak üzere toplamda 136 tür bitkisel tarım ürünü üretilmektedir.  Bitkisel üretimde amacımız birim alandan en fazla, en kaliteli ve en bol ürünü almaktır. Bu amaca ulaşabilmek için uygun yer seçimi, sertifikalı tohum, fide, fidan kullanımı, gübreleme ve bitki koruma faaliyetleri önemli yer teşkil etmektedir.  Bitkisel ürünlerimizde kayıplara neden olan ülkemizde tespit edilen 605 zararlı organizmanın mücadelesi ve yeni zararlı organizmaların ülkemize taşınmasını önlemek için, zirai karantina ve mücadele hizmetleri veren il müdürlüklerimiz, araştırma enstitülerimiz ve karantina müdürlüklerimizin görevi çok büyüktür" dedi

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı Murat Şahin ise bitkisel üretimde yaşanılan sorunlar ve yapılan uygulamalarla ilgili kapsamlı bir konuşma ile toplantının açılışını yaptı. Şahin "bu toplantılar bölgesel anlamda yapılması, o bölgede yaşanılan sorunları ve çözümleri daha iyi tartışmamız ve çözüm bulmamız noktasında önemlidir. Bu toplantıları yapış sıramız bölgede tarımsal faaliyetlerin bitişiyle doğru orantılıdır. İlk toplantımızı Samsun'da yaptık Karadeniz bölgesinde iklim şartları dolayısıyla tarımsal faaliyetler daha erken sonlanmaktadır. Ege ve Marmara Bölgesinde hala tarımsal faaliyetler devam etmektedir" dedi. Daha önce yapılan toplantılarda ki gözlemlerini de aktaran Şahin tarımsal üretim alanında yapılan bu çalışmaları bir hedef doğrultusunda yapmanın önemine değinerek " ülkemizde 140 milyar TL bitkisel üretim değeri var. Bunun %30'unu hastalık zararlılardan dolayı kaybedersek, yaklaşık 45 milyar TL zararımız olur. Bu noktada yaptığımız iş çok önemli. Biz yaptığımız çalışmalarla sahada %10 bile etki yapsak 14 milyar TL kurtarırız" dedi.

Toplantı açılış konuşmalarının ardından bölgede bitkisel üretim alanında yaşanılan her sorun ayrıntılı olarak masaya yatırılarak çözüm yolları ve yöntemleri tartışıldı. 


''