4.12.2018 / Gösterim Sayısı : 130

Atıl Tarım Arazilerinin Üretime Kazandırılması Konulu Çalıştay Gerçekleştirildi

#2018 atıl tarım arazileri

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün olur'u ile atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması ile arazi bankacılığının kurumsal alt yapısının teşkili ve mevzuat çalışmalarını kapsayan çalıştaylar tüm ülkede yapılıyor.

Bahse konu çalıştaylardan bir tanesi de 7 İl Müdürlüğü; Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü temsilcileri, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri, İzmir ve diğer illerden gelen kamu kurum ve kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ve üreticilerin katılımı ile İzmir'de düzenlendi.

Çalıştayda konuşan İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Musa Bakan; üretim yapılmayan tarım arazilerinin değerlendirilmesi için izlenmesi gereken yol haritasından bahsederek "özellikle tarım arazilerinde hisselendirme ve bölünme konularında sorunlar yaşanmaktadır. Bizler il müdürlüğü olarak görüş bildiriyoruz, bu görüşleri verirken de kanunlar çerçevesinde değerlendirmeler yapıyoruz. Planlamaları ise belediyelerimiz yapıyor.  Bu yapılan planlamalarda tarım arazilerin korunması ve tarım arazi olarak kalması noktasında doğru planlamaların yapılması çok önemlidir" dedi.

Çalıştayda ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Anket Formu", Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Yercan, Öğretim Görevlisi Dr. Ece Salalı, Araştırma Görevlisi Dr. Duygu Tosun, Araştırma Görevlisi Dr. Özlem Yıldız ve Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü'nden Ziraat Mühendisi Fulsen Özen ile Ziraat Mühendisleri Odasınca görevlendirilen Dr. Canan ARIKBAY'ın moderatörlüğünde katılımcılarca cevaplandırılarak, atıl tarım arazilerinin tanımı, atıl kalma nedenleri ve çözüm yolları tartışıldı.


''