3.5.2018 / Gösterim Sayısı : 1098

2018 Staj Kabul Listesi

İl Müdürlüğümüzce staj başvurusu kabul edilen öğrenci listesi aşağıdadır. Öğrencilerin Müdürlüğümüzde staja başlayabilmesi için;

  1. Ekte görülen STAJ SÖZLEŞMESİ eksik olanların üç nüsha olarak doldurulması ve okullarına onaylatılarak Müdürlüğümüze ulaştırılması,
  2. 31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 87 nci Maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereği, yapılması zorunlu olan "iş kazası ve meslek hastalığı sigorta piriminin" stajyerin bağlı bulunduğu öğretim kurumu tarafından ödendiğini gösteren "SGK Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi "formu,
  3. Staj ücretlerinin ödenebilmesi için, Vakıflar Bankası Bornova Şubesi'nde hesap açtırılarak IBAN numarasının  Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir.

     NOT: Maddelerde belirtilen işlemleri yerine getirmeyen öğrencilerin staj müracaatları iptal edilir.


Ek Dosyalar

''